JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Svensk jernbane-topp:

– Usikkerheten er ikke bra

Privatisering av jernbanen

Svensk jernbane-topp:

– Usikkerheten er ikke bra

Sverige i førerhuset: SJ vant anbudet og driver nå sju togstrekninger i Norge.

Sverige i førerhuset: SJ vant anbudet og driver nå sju togstrekninger i Norge.

Ole Palmstrøm

Sjefen for det svenske jernbaneselskapet SJ mener konkurranse på jernbanen er bra, og advarer mot å reversere det som er gjort.

nina.hanssen@lomedia.no anders@lomedia.no

Administrerende direktør i SJ, Monica Lingegård, er utålmodig på vegne av ansatte i Norge og synes norske politikere er vinglete i jernbanepolitikken.

– Uværet «Hans» har en gang for alle vist alvoret i klimakrisa. Og nå må vi alle forstå at vi må investere mer i jernbanen som er fremtidens beste fremkomstmiddel, sier hun.

Hun er veldig spent hva som vil skje med Dovrebanen, som er stengt i Gudbrandsdalen etter at en jernbanebro raste i elva.

– Jeg har ikke hørt noen ting og aner ikke hva de tenker om det. Dette skaper også stor frustrasjon blant våre 450 ansatte som bor i Norge, sier hun.

Monica Lingegård

Monica Lingegård

Nina Hansen

Fisken på disken

Samtidig er hun opptatt av hva som skjer med norsk jernbanepolitikk framover, der regjeringen har vært motstandere av Høyre-regjeringens jernbanereform. Det gjør SJ-sjefen usikker på framtida.

– Uansett hva samferdselsministeren og regjeringen ønsker å gjøre, så mener jeg de må snakke tydelig og vise at de vil tenke langsiktig. De må legge fisken på disken. For den usikkerheten som rår nå er ikke bra.

Lindgård har sagt tydelig fra til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård at hun mener avregulering med ulike operatører er bra både for ansatte og passasjerer. Hun viser til Sverige hvor jernbanen ble avregulert for 20 år siden.

– Mer konkurranse fører til innovasjon og utvikling og alle konkurrerer vi om de beste medarbeidere og ønsker å drive mest effektivt for å gi kundene flere valg. Jeg tror konkurranseutsetting i jernbanen er bra, men når man avregulerer er det viktig å følge med og korrigere det som ikke er bra. Men å reversere dette blir feil, sier Lindgård.

– Stabilitet framfor kreativitet

Forbundsleder Jane B. Sæthre understreker at Norsk Jernbaneforbund har et godt samarbeid med SJ Norge. Hun sier de har fokus på de ansattes arbeidsvilkår og at togtilbudet stadig forbedres.

– Dersom vi skal ha flere togoperatører, må det tilføre merverdi. SJ har med sin erfaring fra Sverige utprøvd flere kundekonsepter som har overføringsverdi, sier hun. 

Samtidig er Sæthre tydelig på hva som er NJFs politikk:

– Vi har tro på at en samlet jernbane vil bidra til et best mulig togtilbud. Vi har landsmøtevedtak på at konkurranseutsetting av togstrekninger stoppes. Det er også noe våre medlemmer er kjent med, og at de vil bli ivaretatt, sier Sæthre.

Når det gjelder hendelsene på Dovrebanen som har medført full togstans, mener Sæthre det haster å finne løsninger.

– Det må snarest mulig legges til rette for midlertidige løsninger for både gods- og persontrafikk. Eventuelle tap for togselskapene må kompenseres. Vi forutsetter at dette blir løst utenom de vanlige avtalene, sier hun. 

Jane B. Sæthre, leder i Norsk Jernbaneforbund.

Jane B. Sæthre, leder i Norsk Jernbaneforbund.

Ole Palmstrøm

– Vingler ikke

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) svarer på SJ-direktørens advarsel med å poengtere at regjeringa har store ambisjoner for norsk jernbane og mål om flere reisende og mer gods på bane.

– Derfor har vi gått i gang med en grundig gjennomgang av organiseringa og selskapsstrukturen i sektoren. Regjeringa har allerede stanset videre konkurranseutsetting av persontransport og drift og vedlikehold på jernbanen, sier Nygård.

Samferdselsministeren slår fast at regjeringa mener vi ikke er tjent med mange aktører i en sektor som jernbanen. Han forstår heller ikke at SJ-sjefen mener politikerne vingler og er utydelige i jernbanepolitikken.

– Regjeringa har helt siden Hurdalsplattformen ble lagt fram vært tydelige på at vi vil direktetildele persontogtilbudet på jernbanen i stedet for å konkurranseutsette, slik vi nå har gjort på Østlandet.

Til situasjonen på Dovrebanen sier Nygård at brua i Ringebu skal bygges opp igjen så raskt som mulig.

– Planlegginga av en ny jernbanebro er allerede i gang, og det er ingen i Jernbanedirektoratet eller Bane Nor som venter på noen formell instruks fra departementet, sier Nygård.

Jon-Ivar Nyård (Ap), samferdselsminister.

Jon-Ivar Nyård (Ap), samferdselsminister.

Jan-Erik Østlie

01.09.2023