JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Avvikler innenriks godstrafikk

Godstrafikk

Avvikler innenriks godstrafikk

Avvikler: Green Cargo har transportert gods på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim og Oslo-Stavanger siden 2016.

Avvikler: Green Cargo har transportert gods på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim og Oslo-Stavanger siden 2016.

Peter Lydén/Green Cargo

120 medarbeidere blir berørt når togselskapet Green Cargo ­legger ned driften av innenriks godstrafikk i Norge i løpet av ­første kvartal neste år.

morten.hansen@lomedia.no

– Nedleggelsen skyldes en betydelig økning av driftskostnadene i Norge. Bakgrunnen for dette er omfattende sporarbeid på linjer og i terminaler, sterkt økte strømkostnader, økte dieselkostnader og økte personalkostnader. Vi ville helst fortsette driften i Norge, men de økonomiske rammene og situasjonen framover gjør at vi må agere bedriftsøkonomisk ansvarlig, sier administrerende direktør Bengt Fors i Green Cargo Norge AS i en pressemelding.

Usikre ansatte

Rundt 120 medarbeidere og en trettitalls kunder i Norge berøres.

Det pågår nå forhandlinger med fagforeningene om gjennomføringen av nedleggelsen.

Robin Prislander, hovedtillitsvalgt i Green Cargo forteller at det naturlig nok er mye usikkerhet blant de ansatte. Han har brukt det meste av tiden siden nyheten om at selskapet trekker seg ut av Norge til å snakke med medlemmene.

– Vi skal gjøre det vi kan for å sikre at medlemmene våre får beholde jobbene sine – enten i Green Cargo eller i et nytt selskap, sier Prislander.

Håper noen vil ta over

Han håper det vil komme en ny operatør på banen som sikrer at både de ansatte i selskapet og godset som fraktes fortsatt blir værende på jernbanen. Han understreker at medlemmene vil stå på til siste arbeidsdag. Forhåpentligvis vil det da stå noen klare til å ta over.

– Vi må kjempe for at godset holdes på jernbanen. Vi vet at når det først kommer på veien, blir det vanskelig å få tilbake, sier Prislander.

Han understreker at det ikke er en lett kamp. For når Green Cargo forlater Norge tar de med seg mye av materiellet tilbake til Sverige. I pressemeldingen skriver Green Cargo at kjøretøyene som brukes i Norge vil forsterke den svenske virksomheten og øke konkurransekraften til morselskapet.

– Det er vanskelig å få tak i materiell. Noe er det nok mulig å skaffe til vei, men å erstatte alt blir ikke lett, sier Prislander.

Et varsku til politikerne

Green Cargo har siden 2016 transportert gods på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim og Oslo-Stavanger. Mariann Ravnanger Nilsen, leder av Cargo-landsrådet i Norsk Jernbaneforbund kaller det et kjempevarsku at Norges nest største godsoperatør på jernbanen må legge ned virksomheten sin.

– Jeg er overrasket over beslutningen. Men når et selskap som har satset mye de siste årene trekker seg ut, bør regjeringen ta signalet. Det trengs å satses mer på godstransport på Jernbanen, sier Nilsen.

Hun uttrykker forståelse for noen av argumentene. Ugunstig tildeling av spor og avbrudd på grunn av arbeider i sporet gjør godsproduksjonen vanskeligere og mer kostbar. Nilsen mener godsoperatørene blir for dårlig involvert i planleggingen av arbeidene på jernbanen. I tillegg mener hun jernbanen lider av for dårlig vedlikehold over lang tid.

– Nå får vi brudd på grunn flikking på problemer som burde vært løst tidligere. Hadde man tatt tak i problemene med gammel og slitt infrastruktur, i stede for å utsette det til den enhver tid neste transportplan, hadde det vært mulig å få en mer stabil og økonomisk produksjon, sier Nilsen.

Vanskelig å planlegge

Godsselskapene har for usikre rammebetingelser, mener Nilsen. Hun sier selskapene vanskelig kan planlegge langsiktig når ordninger som for eksempel miljøtilskuddsordningen skal opphøre før en alternativ ordning er på plass. 

– Vi må ha langsiktige rammetilskudd og ordninger. Og så må politikerne tørre å prioritere. Vil de prioritere jernbanen, så må de våge å nedprioritere noen av de dyre veiprosjektene, sier Nilsen. 

Hun understreker at beslutningen til Green Cargo er fryktelig trist for de 120 ansatte som blir rammet, men påpeker at det i verste fall kan ramme flere.

– Det er 15–20 daglige godstog som blir lagt ned. Det tilsvarer minst 600 flere lastebiler på veien hver eneste dag. Det har også en kostnad, sier Nilsen.

Det svenske hovedselskapet Green Cargo AB har drevet godstransport mellom Norge og Sverige i mange år. Denne trafikken blir ikke påvirket av avviklingen.

14.11.2022